DISTANCES LĪGUMS

1. VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI

 • Datoru drošības tehnoloģijas, SIA, turpmāk tekstā Pārdevējs, reģ. Nr. 40003516277, Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048
 • Jebkura Juridiska vai Fiziska persona, turpmāk tekstā Pircējs, kas vēlās iegādāties Pārdevēja piedāvātos produktus.
 • Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Produktus saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
   

2. PREČU APRAKSTI UN CENAS

 • Pārdevējs piedāvā pircējam iegādāties Kaspersky Lab programmnodrošinājumu. Sīkāka informācija par produktu veidiem atrodama mājas lapā kaspersky.antivirus.lv
 • Iegādāto produktu aktivizēšana iespējama tikai no ES un EEZ (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) valstu, Šveices un Monako IP adresēm.
 • Visas produktu cenas Pārdevēja internetveikalā ir norādītas Eiro.
 • Visās Pārdevēja norādītās cenās ir iekļauts Latvijas Republikā spēkā esošais Pievienotās vērtības nodoklis.
 • Preču cenu un pieejamības izmaiņas stājas spēkā no publikācijas momenta kaspersky.antivirus.lv

 3. APKALPOŠANA


Pārdevēja klientu apkalpošanas daļa strādā darbdienās no 9:00 līdz 17:00.
Talrunis: +371 80020092
E-pasts: sales@antivirus.lv

Apkalpošana notiek latviešu un krievu valodās. 

 4. IEPIRKŠANĀS, SAMAKSAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI  

 • Pircējs pasūta Produktus aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.kaspersky.antivirus.lv
 • Veicot pasūtījumu Pircējs apņemas norādīt pilnu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu,  piegādes e-pasta adresi un savu kontaktinformāciju. Juridiskas personas norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un e-pasta adresi. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi (bet ne vēlāk kā 1( vienu) darba dienu iepriekš) informēt Pārdevēju.
 • Pārdevējs veic Produktu piegādi Pircēja norādītajā e-pasta adresē.
 • Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 • Produktu piegāde ir bezmaksas.
 • Katru pasūtījumu Pārdevējs apstiprina, nosūtot attiecīgu apstiprinājuma e-pastu Pircējam. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.
 • Pircējs piekrīt iemaksāt 100 % priekšapmaksu pārdevēja norādītajā bankas kontā. Iespējamie apmaksas veidi:

kaspersky.antivirus.lv inernetveikalā ar bankas norēķinu karti;
ar internetbanku;
ar bankas pārskaitījumu (uz rēķina pamata).                    

 • Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (spēkā esošu), ja ir notikusi 100 % priekšapmaskas summas iemaksa Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
 • Preces tiek piegādātas 2 (divu) darba dienu laikā.

5. GARANTIJA
Pārdevējs sniedz pircējam produktu garantiju to licences darbības laikā no produkta iegādes brīža.
Pircējiem pienākas Kaspersky Lab programmnodrošinājuma bezmaksas tehniskais atbalsts licences darbības laikā.
Pārdevēja klientu tehniskā atbalsta daļa strādā darbdienās no 9:00 līdz 17:00.
Tālrunis: +371 80020092
E-pasts: support@antivirus.lv

Apkalpošana notiek latviešu un krievu valodās.

Produkta licences darbības laikā pircējs saņem viņa kiberdrošībai kritiski svarīgu obligātu informāciju uz viņa norādīto e-pastu un/vai tālruņa numuru (vienreizēju atgādinājumu par licences atjaunināšanu tās prognozējamajā noslēguma posmā pilnvērtīgas aizsardzības nepārtrauktības nodrošināšanai un brīdinājumus ārkārtas situācijās, piemēram, ļoti bīstama kiberuzbrukuma gadījumā).

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punkta 13.daļu, Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu”.

 7. PRECES PIEGĀDES APGRŪTINĀJUMI

 • Gadījumā, ja ir izmainījusies preces cena, vai tā ir izbeigusies noliktavā, tās piegāde noteiktos termiņos nav iespējama.
 • Pārdevējs paziņo pircējam par kavējumu.
 • Paziņojumā tiek norādīts:
 •  piegādes neiespējamība;
 •  jauni piegādes nosacījumi. Ja jaunie nosacījumi neapmierinās klientu, tam ir tiesības anulēt pasūtījumu.   

  8. ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMA VARA

Pārdevējs neatbild par pircējiem nodarītajiem zaudējumiem un preču piegādes kavējumiem, gadījumos, kad pārdevējs nevarēja tos ietekmēt un paredzēt, un kuru iestāšanās nav atkarīga pārdevēja darbības.